Foto J.B.

AKTUELLT

HUS understöder (https://www.vaahtopaat.fi/)

För kännedom

Föreningens bryggor får kvarstå oförändrade enligt Vasa förvaltningsdomstolens beslut i december 2020.

Styrelsen

 

 


Besökare:
154023