Bästa HUS medlem

Nu har vi våren här med omväxlande väderlek. Många har trotsat vädret och är i full fart vid slipen och en del har redan tagit sin första båttur. I fjol blev Regattaseglingarna inställda av förståelig orsak, men vi får hoppas att det ordnar sig i år. Många har säkert fått sitt första vaccin och med att hålla avstånd o.s.v. så kan allt ordnas på ett säkert sätt. Då får funktionärerna fullt upp. Sedan har vi också våra egna seglingar och vi önskar många deltagare i dem.

I fjol fick vi grönt ljus för bryggorna från Vasa förvaltningsdomstol, men tyvärr inlämnades ett nytt besvär, så ärendet har gått vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. De besluter om de tar ärendet till behandling, om inte, så blir Vasa förvaltningsdomstols beslut gällande. Det återstår att se.

Vi vill också rikta ett stort tack till alla som ställer upp på talkoarbete som ordnas inom segelsällskapet. Som vi alla vet så skulle det inte fungera utan värdefulla frivilliga som ställer upp. Det skulle vara önskvärt och välkommet om lite av den yngre generationen också skulle komma med i verksamheten, för medelåldern för de mest aktiva börjar bli relativt hög. Våga fråga!

Önskar alla en riktigt bra båtsäsong 2021

På styrelsens vägnar

Kommodor Johan Berglund