B�sta HUS:are,

Styrelsens h�lsning� 2015

B�ste HUS:are!

V�rm�tet och flagghissningen kort d�refter betyder att en ny s�song har startat p� allvar! D�rmed �r s�songstarten liksom tudelad, dels en tillbakablick p� �ret som gick i form av bokslut och tankar kring verksamheten, dels en tanke om vad som sommaren kommer att f�ra med sig. B�gge tv� tankebanorna �r lika viktig, den senare naturligtvis roligare.

HUS �ngar egentligen p� med god styrfart i r�tt s� invanda banor. Vi har v�ra fasta punkter i verksamheten, paviljongen, slipen och Holma, och s� har vi v�r t�vlingsverksamhet. Och en hel del annat. �ret som gick betydde att Holma fick en ansiktslyftning p� bryggsidan, och h�rmed ett stort tack till dem som f�rverkligade detta! Talkokraft �r styrka i verksamheten! �ret gick ekonomiskt-som det heter p� nyspr�k-helt okej, vilket i klartext betyder ett mycket litet underskott, som gick till ett bra �ndam�l ute p� Holma.

Talkokraften syns ocks� nu p� Paviljongen, som f�tt ett lyft som en liten tjuvstart inf�r �rets livliga tid, och Paviljongen �r s�kert lika popul�r som alltid. Inf�r sommaren, d� alla drar �t sina olika h�ll och till det som vi alla tycker mest om, k�nns det bra att veta, att HUS medlemmar i sina hj�rtan k�nner vad f�reningen betyder f�r dem, en gemenskap som g�r att HUS m�r bra!

L�t varma vindar bl�sa!

P� styrelsens v�gnar, Mikael Kilpi

Aktuell information

Vi f�rs�ker utveckla HUS hemsidor (www.husrf.fi) s� att de b�ttre fungerar som informationskanal. Man hittar ocks� HUS p� facebook. F�lj ocks� med anslagstavlorna vid Paviljongen och vid Slipen! Vi har skapat en ny m�jlighet att st�da f�reningens verksamhet via donationertill kontot;

Donationskonto / Lahjoitustili:� HUS IBAN: FI 55 5549 8320 058290

Man kan v�lja vilken verksamhet man vill underst�da via referensnummer: Klubblokalen / Kerhotalo: 55 00000, Holma-sk�rg�rdsfastighet / Holma-saaristokiinteist�: 55 00013, Slipen / Telakka: 55 00026, Nejden fastighet / Nejden kiinteist�: 55 00039, T�vlingsverksamhet / Kilpailutoiminta: 55 00042, Paddlingsverksamhet / Melontatoiminta: 55 00055

Alla bidrag mottages med tacksamhet!

Kom ocks� ih�g, att alla som har en b�t vid HUS brygga skall se till att b�ten �r registrerad i HUS och besiktad! Alla som har en b�t registrerad i HUS skall ocks� betala sin medlemsavgift till F�rbundet.