Hälsningar till alla som har båten på vinterförvaring på slipen!

Våren är i antågandet och snart har vi full rulle igen på slipen. Här kommer några direktiv:

Kom ihåg att inga elappartaer som t.ex. värmare, ackuladdare eller dylika får lämnas oövervakade.

De som använder sig av varmluftsblåsare bör vara speciellt försiktiga.

Till god sed hör även att inte lämna efter sig penslar,  målfärgsburkar och annat skräp utan se till att städa bort dessa då man lämnar slipen. Var och en är ansvarig för att det är snyggt och ordning och reda på slipen.

Jag önskar alla en trevlig båtsäsong!